לצערנו, תאונת  דרכים היא תאונה שקורה בשכיחות גבוהה ולא משנה מי האשם בתאונה.

חשיבות הפנייה המהירה לעו"ד לצורך קבלת ייעוץ וייצוג יכולה להיות מכרעת בהשגת פיצוי הולם וצודק ואף על פי שהנהג אשם בתאונה.
מלבד הטיפול הרפואי החיוני, ישנם כמה מהלכים שצריכים להתבצע לאחר קרות התאונה .
גם פגיעה קלה שאין לה ביטוי גופני שנראה לעין, יכולה להתפתח בעתיד הקרוב ו/או הרחוק, לנזק ממשי ואפילו לנכות צמיתה.
הפיצוי לנפגע תאונת דרכים, יכול להיות פיצוי על נזק גוף, נפש , הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת הזולת, אובדן השתכרות לעבר ולעתיד ובמידה ונשארה נכות צמיתה , יחושב הפיצוי בהתאם.
להבדיל מכל פיצוי נזיקי אחר, מימוש הזכויות והפיצוי עבור נזקי גוף ונפש עקב תאונת דרכים בישראל, מוסדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( הפלת"ד). בחוק זה ישנם הסדרים ועקרונות מיוחדים של דיני הנזיקין  בכלל ושל הפיצוי בפרט.
לכן, גם אם הנפגע אשם, עדיין יש לו הזכות לקבל פיצוי- וזה נובע מהעיקרון " האחריות ללא אשם", עפ"י עקרון זה נפגע תאונת דרכים זכאי לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו ונזקים נוספים אפילו אם התאונה אירעה באשמתו, ולא בודקים כלל מי מהמעורבים "אשם" בקרות התאונה.
בנוסף לכל זה, ישנו הבדל בהגשת המסמכים לתביעה בתאונת  דרכים , כאשר לא מגישים עם התביעה חוות דעת רפואית כמו בתביעת נזיקין רגילה, אלא מבקשים מכבוד בית המשפט שימנה לתובע מומחה רפואי בתחום הרלוונטי.

תאונות דרכים