דיני הנזיקין הם חלק מן המשפט האזרחי, העוסקים בחיובים לא רצוניים, בעקבות נזק שנגרם/

ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק: תאונות (כגון  תאונות ברחוב, תאונות בבית הספר , תאונות במרחב ציבורי , תאונות דרכים, תאונות עבודה), רשלנות (כגון: רשלנות רפואית), תקיפה, לשון הרע, מטרד (כגון: רעש, זיהום אוויר), גניבת עין ועוד.

 

דיני נזיקין