לצערנו הרב, תאונות עבודה הן מהתאונות השכיחות ביותר ובעקבותיהן נגרמים לעובד/ הנפגע נזקים גופניים ונפשיים רבים.

הרבה מעסיקים ו/או מקומות עבודה נוטים לזלזל בפגיעותיו של העובד והתוצאה פגיעה קשה בזכויותיו, הן בזכות לפיצוי דמי פגיעה והן לפיצוי עקב נכות מהתאונה.
הפנייה לעו"ד במקרה של תאונת עבודה, חשובה כפליים, הן מבחינת ההדרכה והליווי והן מבחינת השמירה על רצף הזכויות המגיעות לך.
על מנת לקבוע באם מדובר בתאונת או לא? יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ע"י מילוי טופס מיוחד שנקרא בל/250 ונמצא בכל סניף של הביטוח הלאומי ובאתר שלהם.
הביטוח הלאומי בוחן את העובדות ועל סמך המסמכים הרלוונטיים , יקבע אם הן עונות על סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. סעיף זה אומר, שתאונת עבודה נגרמת תוך כדי ועקב העבודה. כדי שתקבע שזו תאונת עבודה, יש לענות על כמה דברים והם:
פתאומיות- אירוע חד פעמי ( לא מצב שהתפתח בהדרגה), שרשת של אירועים שניתן לתחמן בזמן ובמקום וכמובן שיש תוצאה שהיא הנזק הרפואי אשר תובעים.
פקיד התביעות ייתן את תשובתו לגבי ההכרה בתאונה כתואנת עבודה לאור הנסיבות , אופי העבודה, הסיכונים, תפקידים, עומסים מיוחדים, המקום והזמן שזה קרה ועוד ועוד דברים.
חשוב ליידע את המעביד מייד על קרות התאונה, לרשום את הזמן ( תאריך) ומקום. להחתים את המעסיק על הטופס בסעיף הרלוונטי.
יש לציין כי, תאוונת עבודה יכולה להיות גם תאונה שנגרמה עקב רשלנות המעסיק ואת זה מגישים כתביעה נזיקית.
למשל, אם המעביד הפר את תקנות הבטיחות בעבודה ו/או כל הפרת חובה חקוקה אחרת בעבודה, הפרת נהלים וכללי התנהגות מקובלים, אז ייתכן והתאונה קרתה עקב מחדל או מעשה של המעסיק שקשורה לרשלנותו.
דוגמאות נוספות לקרות התאונה באשמת המעסיק, כאשר ישנה תשתית עבודב לא נאותה, תנאי עבודה לא בטוחים, אמצעי מיגון לקויים, ציוד לא תקין...
לרוב התביעה תהיה נגד חברת הביטוח שמבטחת את העסק / המעביד. אך יש לציין שעל התובע להוכיח תחילה קיומה של " אחריות" של המעביד על אותו הנזק, למשל, התרשלות , הפרת חובה חקוקה כפי שהוזכר לעיל. ולאחר מכן, להוכיח את הקשר הסיבתי בין המחדל והמעשה לנזק.
חשוב לציין, כי הדרך הנכונה היא למצות קודם את ההליכים בביטוח הלאומי ובמידה ותקבע נכות כלשהי ע"י ועדת רופאים של הביטוח הלאומי, הדבר ישמש את הנפגע בתביעתו הנזיקית נגד המעסיק וחברת הביטוח שמבטחת אותו.

תאונות עבודה